Rīgas Airēšanas maratons - Nolikums

1. Pasākuma būtība
Airēšanas sacensības visiem, kam laivošana ir vaļasprieks.
 
2. Sacensību vieta un laiks
Sacensību starts:  Visām laivu klasēm būs viena starta un finiša vieta, atšķirsies tikai laiks.
03.06.2017. plkst. 10:00 starts 51km (maratona) distancē, plkst. 10:40 starts 34km (sprinta) distancē.
Reģistrācija sākas stundu pirms starta.

Finišs: Starta vietā ~pēc 2.5 līdz 10 stundām.
Kontrollaiks: 10h no starta brīža.

Kontrolpunkti:
Būs norādīti kartē.

3. Dalībnieki
Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties tikai vienā laivā ar kādu no saviem vecākiem vai to pilnvarotu pavadoni.

4. Laivu klases
Sacensības notiek šādās klasēs:

  1. vienvietīgās smailes (kajaki);
  2. divvietīgās smailes;
  3. divvietīgās kanoe;
  4. vienvietīgās kanoe;
  5. SUP;
  6. open klase - open klasē var startēt jebkura nemotorizēta airu laiva.

5. Distance un dalībnieku pārvietošanās distancē
Pilns distances maršruts apskatāms kartē.
Stipra vēja apstākļos distance var tik mainīta.
Distances visām laivām ved pa viegnu maršrutu. Atšķirīgs ir apļu skaits: Sprinta distance - divi apļi, Maratona - trīs apļi.

Distance:

  1. Maratona distance sastāv no vairākiem apļiem, kuri veicami pa iepriekš norādītu maršrutu.
  2. Distances maiņa pēc starta nav atļauta (Dalībnieks saņem rezultātu atbilstoši pirms starta izvēlētai distancei.).
5.1. Pārvietošanās distencē
Aizliegts pārvietoties pa boju iezīmēto kuģu ceļu.
Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek, piebraucot tādā attālumā, lai tiesnesis varētu saskatīt dalībnieka numuru.

6. Izstāšanās
Gadījumā, ja dalībnieks izstājas no distances starp kontrolpunktiem, obligāti telefoniski jāpaziņo sacensību galvenajam tiesnesim. Par papildus samaksu (7 EUR) organizatori nodrošina dalībnieka un viņa laivas transportu uz starta/finiša vietu.

7. Sacensību vērtēšana
Kas pirmais atbraucis, tas arī ir uzvarējis. Uzvarētājus nosaka atsevišķi katrā laivu klasē, iedalot sieviešu, vīriešu un jauktajās ekipāžās.

Apbalvošana paredzēta 1,5h pēc pirmā dalībnieka finiša katrā klasē.

8. Inventārs
Ir atļautas jebkādas nemotorizētas laivas, kuras tiks sadalītas pa laivu klasēm. Visas pārējās laivas startēs 'Open' klasē. Buras nav atļautas. Kanoe laivās aizliegts airēt ar smailes airi.

Organizatori iesaka laivām, kas apgāztas grimst, nodrošināt papildus celtspēju.

Obligātais inventārs:

Katram dalībniekam glābšanas veste
  bruncītis (jūras kajaki/smailes)
  pārtika un dzeramais ūdens (pēc dalībnieka ieskatiem)
Pēc vēlēšanās ūdens smeļamais ķipis vai sūklis
Vismaz viens uz ekipāžu mobilais telefons ar uzlādētu bateriju, ūdensdroši iesaiņots
  pie glābšanas vestes piestiprināta svilpe
  vējā un viļņos arī kanoe laivām ieteicams bruncis

 

Atrodoties distancē, glābšanas vestei jābūt mugurā. Par šī punkta neievērošanu komanda tiek diskvalificēta.
 
9. Palīdzība distancē
Sacensību dalībniekiem ir pienākums palīdzēt avarējušai komandai (apgāzta laiva, cietušā pārvietošana utt.), cik tas saistīts ar neatliekamas palīdzības sniegšanu. Par neatliekamas palīdzības nesniegšanu komandu var diskvalificēt. Laiks, kas iztērēts, sniedzot palīdzību cietušai komandai, tiks atskaitīts no distancē pavadītā laika.

10. Pieteikšanās kārtība
Lai pieteiktos sacensībām, ir jāaizpilda pieteikuma forma līdz 02.06.2017. Pieteikties un aizpildīt pieteikuma formu varēs arī sacensību norises dienā reģistrējoties startam.
 

11. Dalības maksa

 Dalības maksa vienam dalībniekam  Reģistrācijas laiks
 12 EUR  līdz 01.04.2017
 15 EUR  līdz 05.05.2017
 20 EUR  līdz 02.06.2017
 25 EUR  Piesakoties un maksājot sacensību dienā
Reģistrācija tiek apstiprināta pēc dalības maksas apmaksas.
Dalības maksu pārskaitīt uz:
Latvijas Kanu airēšanas biedrība
Reģ.nr. 40008179222
Konts: AS Swedbank
LV59HABA0551036308092
 
Kontakti
Sacensību rīkotājs: Latvijas Kanu airēšanas biedrība
Sacensbu galvenais tiesnesis: Jānis Balodis
e-pasts: janis.balodis@gmail.com
tālrunis: +371 29473634
 
12. Atbildība
Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto ziņu pareizību. Paraksts uz pieteikuma apliecina dalībnieka(u) akceptu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacīkstēm netiks celtas pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.
Organizētāji nosaka minimāli nepieciešamo inventāru (sadaļa 8. inventārs), vadoties no savas pieredzes. Dalībniekiem ir tiesības un pienākums ņemt līdzi tādu papildus inventāru drošības paaugstināšanai, ko diktē viņu pieredze vai specifiskās peldlīdzekļa prasības (piemēram, ķiveres utt.).